ŠKST Bošany

STOLNÝ TENIS BOŠANY
Oficiálna stránka


Športového klubu stolného tenisu Bošany

Informácie o poskytnutí 2% z daní z roku 2018

Milí priatelia,

aj tento rok máte možnosť darovať sumu 2% z Vašich zaplatených daní neziskovým organizáciám.
Medzi takéto organizácie patrí aj náš Športový klub stolného tenisu Bošany.
Chceli by sme Vás poprosiť o darovanie sumy Vašich 2% zo zaplatenej dane za rok 2018.
Budeme veľmi vďační za každé euro, ktoré k nám od Vás poputuje.
Nestojí vás to nič, pretože darujete sumu časti svojich daní, ktorá by inak pripadla štátu.
Práve nimi nám pomôžete pri rozvíjaní a skvalitnení činnosti nášho klubu.
Vopred vám ďakujeme, želáme Vám veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov.

2% z Vašej dane ? Potešili by nás pane ! 


Údaje pre priateľov, ktorí majú záujem poukázať 2% z dane našej organizácii:
Názov  Športový klub stolného tenisu BOŠANY 
Adresa  M.R.Štefánika 165, 956 18 Bošany 
Právna forma  Občianske združenie 
IČO  36123226 

Postup krokov na poukazanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2018, ktoré sa poukázujú v roku 2019. Postup krokov

Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane ..." vo formáte PDF Tlačivo Potvrdenie ... v PDF
Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" ... už vyplnené našimi údajmi vo formáte PDF Tlačivo Vyhlásenie... v PDF
Kontakt na autora stránky: juhalmo@gmail.com

Návrat na hlavnú stránku